^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktai

1.

Asta Giedraitienė

Direktorė

8-343-28618

2.

Milda Bukotienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8-343-28691

3.

Laima Liutkevičiūtė

Skyriaus vedėja

8-343-22708

3.

Ilona Matulevičiūtė

Sekretorė

8-343-28740

4.

Žaneta Ulevičienė

Vyresnioji buhalterė

8-343-28610

5.

Laimutė Pajaujienė

Buhalterė

8-343-28610

6.

Linas Grinevičius

Ūkvedys

8-343-286-10

 
Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.