^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

MOKYKLOJE DIRBANTYS SPECIALISTAI

 

Eil.Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Peda

goginis stažas

Dalykas ir kvalifikacinė kategorija

Įgytas išsilavinimas, specialybė

Klasė/

mokomasis dalykas

1.

Aušra Bradaitytė

1

Specialusis pedagogas (neat.)

Aukštasis universiteti

nis, specialioji pedagogika

-

2.

Indrė Petruškevičienė

6

Vyresnioji socialinė pedagogė

Aukštasis, specialusis pedagogas

Prevencinių programų vykdymas

 

 

 

 

 

 

3.

Neringa Raulinaiteinė

15

Vyresnioji spec.pedagogė-logopedė

Aukštasis, specialioji pedagogika ir logopedija

-

 

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.