Šermukšnių rausvos kekės svyra
Ir kuždas tyliai: ,,Jau ruduo... Rugsėjis..."
Pavargę rugių varpos klėty byra
Sapnuodamos kasdienę duoną, pjūtį, sėją.

Rugsėjį mokykla veidais pražysta,
Atgimsta knygos, pasakos, kreida, pieštukai...
Vėl klasėj mūsų laukia mokytojas,
Kaip laukė tą rugsėjį... Ar pameni? Kai buvome penktokai...

Ką šiandien, mokytojau, tu mums pasakysi?
Ir apie ką, pamiršę vasarą, kalbėsime?
Nejau išnagrinėję sakinius ir sintaksiškai, ir gramatiškai
Ir vėl prasmės ieškosime. Ir vėl tylėsime?

Ir taip kasdien. Ir taip kasmet -
Tu eisi, pakol žemuogėm prakvips birželis...
Dalindamas žodžius  lyg duonos trupinius
Kartosi mums: ,,TIK EINANTYS NUEINA KELIĄ..."

S. Navickienė

Sveikiname visus su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena! Linkime jums daug džiugių, prasmingų akimirkų, pažinimo džiaugsmo ir , be abejo, kantrybės.

Mokyklos administracija