Mokykloje paminėta rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena

 

Europos kalbų dienos tikslas – paskatinti kalbų mokymąsi visose Europos šalyse. Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų (Europos kalbų metų) Europos kalbų diena yra švenčiama kasmet rugsėjo 26 d.

Šia diena siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, skatinant daugiakalbystę ir didinant tarpkultūrinį supratimą, stiprinti kalbų mokymąsi mokykloje ir už jos ribų.

Pasitinkant Europos kalbų dieną, penktadienio ryte mokyklos bendruomenės narius septintokai sutiko su įvairių Europos šalių vėliavėlėmis, sveikinosi lietuviškai, angliškai, rusiškai, vokiškai, olandiškai...

Vestibiulyje paruoštas informacinis stendas ,,Europos kalbų diena- kas tai?“ supažindino moksleivius su šios šventės esme. Skambėjo dainos angliškai, rusiškai, vokiškai, lietuviškai. 5-10 klasėse mokytojos M.Grybienė ir R. Alaunienė vedė integruotas muzikos/rusų kalbos pamokas.

Daugiakalbystė- turtas, kurį gali mūsų ugdytiniai sukaupti stropiai besimokydami kalbų pamokose, savarankiškai bei naudodamiesi mokomaisiais interneto tinklapiais.