Kai mokykla keistai nutyla, 

Suoluose lieka tuščios vietos,

Kai tūkstančius dienų išbarstę vėjais

Mes vėlei ieškome prasmės ir Dievo,

Kai tirpsta laikas tarsi ledas rankoj vaiko,

Kai vėjas ilgesį, niūrias mintis išvaiko,

Kai žemę angelai basi tylom aplanko,

Kai ieškom vienas kito rankų,

Kai mūs namus apleidžia visos bėdos, - 

Lyg sapnas žemėn leidžiasi KALĖDOS...

                 Netrukus mokykla iš tikrųjų trumpam nutils, nes po įtempto darbo mokinių laukia atostogos. Bet šiandien čia dar skamba mokinių juokas, giesmės, dainos ir posmai. Taip mes visi kartu atsisveikiname su 2015-aisiais, linkėdami vieni kitiems džiaugsmo, ramybės, smagių švenčių bei dosnių ateinančiųjų - 2016-ųjų metų.

IMG_1447
IMG_1449
IMG_1450
IMG_1451
IMG_1452
IMG_1454
IMG_1455
IMG_1457
IMG_1459
IMG_1460
IMG_1463
IMG_1464
IMG_1465
IMG_1467
IMG_1471
01/15 
start stop bwd fwd