„Kalėdų link...“

„Jau Kalėdomis kvepia.
Jau saulė grįžti rengiasi.
Ir Angelas žemėn parkeliauja
Saulės pasitikti,
Žmogų pasveikinti,
Ramybę dvasiai parneša.
Atlapok duris plačiai,
Įsileisk vidun Angelą.
Ant jo sparnų Gerumas supasi,
Jo širdyje Meilė gyvena“, –

šie žodžiai privertė susimąstyti visus mokinius, jų tėvelius bei mokytojus, gruodžio 23 dieną mokyklos aktų salėje susirinkusius palydėti paskutines Advento akimirkas ir svajingos melodijos sūkuryje pasitikti nenumaldomai artėjančias šv. Kalėdas. Ne veltui už lango pradėjo snigti: artinosi šventa naktis, tyli naktis, stebuklų kupina naktis.
     Renginyje dalyvavę skaitovai skaitė žymių poetų ir mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Stefanijos eiles, mokyklos choristai dainavo visiems gerai žinomas dainas dovanodami susirinkusiems šventinę nuotaiką. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Asta Giedraitienė. Diplomais bei medaliais buvo apdovanoti mūsų gabiausieji mokiniai – šaškių turnyro laureatai ir prizininkai. Visi kartu pasidžiaugėme jų sėkme. Trumpam stabtelėję susimąstėme apie tai, kad kiekvienas vis kitaip ateisime į šventę, kiekvienas atsinešime savo atsiminimų glėbelį: bažnytkaimio varpų skambėjimą, rogių girgždėjimą per baltą sniegą, kalėdinius burtus, pagalvosime apie jau nuveiktus ir būsimus darbus... Jau greit į mūsų namus ateis šventė...
     Po renginio linkėdami vieni kitiems gražių švenčių skubėjome namo, nešdamiesi širdyse svajingos dainos posmą, skambaus eilėraščio eilutę ar iškilmingo apdovanojimo akimirkos džiugesį.

Inga Lastauskienė, anglų kalbos mokytoja

1
2
3
4
5
7
1/6 
start stop bwd fwd