Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas mūsų mokykloje

     Balandžio 19 – gegužės 5 dienomis mūsų mokykloje vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus.
     Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu mūsų mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai bus testuojami panaudojant standartizuotus vertinimo testus. Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklos sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti mokinio klausimynai (4, 6 ir 8 klasei).
     Ankstesnių metų patirtis parodė, jog diagnostiniai ir standartizuoti testai, sukurti remiantis standartizuotomis programomis, leidžia gana patikimai ir objektyviai įvertinti esamus kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus. Tai svarbi ugdymo proceso dalis, padedanti užtikrinti ugdymo kokybę.
     Visų minėtų klasių mokiniams atlikus dalykų testus ir užpildžius klausimynus, rezultatai bus suvesti DIVEMO sistemoje ir pasieks Nacionalinį egzaminų centrą, kuris paruoš ataskaitas kiekvienai mokyklai, klasei ir kiekvienam mokiniui. Ataskaitos apie mokinių pasiekimus mūsų mokyklą turėtų pasiekti gegužės mėnesį. Kviečiame mokinių tėvelius atvykti į mokyklą atsiimti savo vaiko mokymosi pasiekimų ataskaitą (profilį) bei kartu su mokytojais ir klasės auklėtoja aptarti Jūsų vaiko mokymosi pažangą bei numatyti būdus pasiekimams gerinti.

Mokyklos informacija