Penktokės Airos sėkmė tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse

     Baigiantis 2018 metams šalies mokiniai buvo pakviesti dalyvauti 48-ąjį kartą rengiamame tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse, kurį rengia Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO. Lietuvoje šį konkursą organizuoja AB Lietuvos paštas kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru.

     Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Marijampolės savivaldybės etape sėkmė lydėjo mūsų mokyklos 5 klasės mokinę Airą Šakočiūtę, kuriai sausio 16 dieną dirbusi vertinimo komisija nutarė skirti I vietą. II vieta paskirta Adomui Sadukui, ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos 5 klasės mokiniui (mokytoja Gintarė Blazgienė), ir Ievai Žalnieraitytei, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei (mokytoja Irena Ūkelienė). III vieta komisijos sprendimu nebuvo skirta.

     Sveikiname mūsų mokyklos mokinę Airą, savo laiške pasidalinusią mintimis apie didvyrius, t. y. apie tokius žmones, kurie įkvepia, skatina būti geresnius, kuriais didžiuojamasi, žavimasi, kurių pėdomis sekama, ir linkime jai sėkmės 48-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso respublikiniame etape.

Stefanija Navickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja