Advento popietė „ Aš angelus rinkau...“

                      Jeigu kas paklaustų, kaip atrodo mūsų angelas, turbūt neretas pacituotų Stefanijos Navickienės eilėraščio „Jei aš mokėčiau piešti“ ištrauką ir pasakytų:

,, Jei aš mokėčiau piešti,

Pirmiausia aš nupieščiau angelą.

Savaime aišku, basą, stovintį rugiuos.

Ir didelį, ir gražų gražų -

Su purpuriniu vakaru delnuos...“

                      Mūsų mokykloje vykusios advento popietės metu mokiniai ir mokytojai skaitė eiles, pasakas bei parodė trumpą spektaklį, kurio metu daugelis galėjo pajusti savąjį angelą stovint šalia. Sasnavos parapijos klebonas A.Liepa popietės dalyviams kalbėjo apie žmonių ir Dievo bei žmonių ir angelų ryšį. Jis apgailestavo, kad šiandien, ypač prieššventiniu laikotarpiu, žmonės skuba, o juk adventas – tai ramybės, susikaupimo ir laukimo laikotarpis.

                      Tikybos mokytoja J. Karpavičienė visus pasveikino su prasidėjusiu stebuklingu metu – adventu, kurio ne tik turėtume laukti, bet turėtume artėjančiam stebuklui ir tinkamai pasiruošti: baigti visus pradėtus darbus, skleisti ramybę bei šilumą kitiems.

                      Antroje renginio dalyje buvo pristatytos senosios krikščioniškos tradicijos, susijusios su advento laikotarpiu. Mokytoja L. Dambrauskienė popietės dalyviams papasakojo apie šiuo laikotarpiu visoje Lietuvoje vykusius turgus, apie mūsų senolių darbus ir papročius.

                      Renginio pabaigoje mokyklos direktorė A.Giedraitienė padėkojo svečiams bei dalyviams už puikų renginį. Kiekvienai klasei ji padovanojo po simbolinį angeliuką ir palinkėjo visiems savo angelą kasdien turėti šalia savęs.

                                                                                                                                

                                                                                                                                 Inga Lastauskienė