Meninio skaitymo konkurso rezultatai

                             Sausio 31 dieną skaitovai iš įvairių Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sugužėjo į Jono Totoraičio progimnaziją, kur vyko Meninio skaitymo konkursas. Šiame konkurse dalyvavo ir dvi mūsų mokyklos mokinės: šeštokė Auksė Petkevičiūtė ir septintokė Karolina Balčiūnaitė.

                             5-8 klasių skaitovų konkurse dalyvavo 13 mokinių iš 8 bendrojo ugdymo mokyklų. Vertinimo komisijos sprendimu 1-oji vieta skirta Augustai Bertai Klišytei, šv. Cecilijos gimnazijos 8 klasės mokinei (mokytoja Eglė Kedienė).

                             2-oji vieta – Taurintai Klesevičiūtei, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei (mokytoja Valentina Žilinskaitė), ir Paulinai Šukevičiūtei, ,,Šaltinio” pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei (mokytoja Asta Miliauskienė).

                             3-oji vieta – Auksei Petkevičiūtei, Sasnavos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei (mokytoja Stefanija Navickienė).

                             Mūsų mokyklos mokinė Auksė komisiją ir konkurso dalyvius nustebino skaitydama Gendručio Morkūno tekstą ,,Rašinėlis tema ,,Kaip aš įsivaizduoju krizę”, o Karolina meniškai perteikė Juozo Erlicko eilėraštį ,,Laiminga pabaiga”. Sveikiname abi konkurso dalyves ir linkime joms sėkmės kitame Meninio skaitymo konkurse!

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            Stefanija Navickienė