Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

                      Šais metais mūsų mokykloje Vasario 16 -  osios -  Lietuvos valstybės  atkūrimo dienos - minėjimo metu mokiniai ir mokytojos deklamavo J.Marcinkevičiaus, B.Brazdžionio bei kitų poetų eilėraščius apie Lietuvą, taip išreikšdami meilę tėvynei bei garbingai jos praeičiai. Minėjimo dalyviai atidžiai klausėsi pranešimo apie sudėtingą mūsų nepriklausomos valstybės kelią, kurį parengė istorijos mokytoja M.Bukotienė.

                      Šia proga suburtas mokyklos berniukų choras, padaręs didžiulį įspūdį visiems šventės dalyviams ir svečiams, dainavo dainas apie Lietuvą ir jos grožį. Renginių organizatorė L.Dambrauskienė ir jos parengti mokiniai šventės dalyviams pristatė žymius Sasnavos žmones, jų nuopelnus ne tik Sasnavos kraštui, bet ir visai Lietuvai. Skaidrėse pateikta įdomi informacija apie 8 sasnaviečius sudomino visus, klausiusius pranešimo.

                      Į svečius atvykusi Sasnavos seniūnijos seniūnė N.Smilgienė pasidžiaugė gražiu renginiu, pagyrė dainavusius vaikinus, padėkojo mokyklos bendruomenei bei jos direktorei A.Giedraitienei  už siekį  ugdyti  patriotišką jaunąją kartą. Taip pat seniūnė pasveikino 6 klasės mokinę Agnę Rauluševičiūtę, besimokančią dešimtukais, įteikdama jai simbolinę atminimo dovaną.

                                                                                                            Mokyklos informacija