Sasnavos pagrindinės mokyklos mokinės dalyvavo mokymuose

„Patyčios turi ir gali liautis. Jaunų žmonių vaidmuo, stabdant elektronines patyčias“

Norėdami tobulinti savo teorines žinias bei įgyti kuo daugiau praktinių gebėjimų, kiekvienas iš mūsų turime dalyvauti seminaruose, užsiėmimuose, mokymuose. Mokiniai, kaip ir mokytojai, turi galimybę kelti savo kvalifikaciją.

Balandžio 10 d. mūsų mokyklos ugdytinės (8 kl. mokinė Monika Adriušytė ir 9 kl. mokinės Ugnė Rimkūnaitė bei Ernesta Raulynaitytė) buvo pakviestos dalyvauti „Vaikų linijos“ organizuojamuose mokymuose „Patyčios turi ir gali liautis. Jaunų žmonių vaidmuo, stabdant elektronines patyčias“. Seminaro metu buvo gvildenamos itin aktualios mūsų visuomenės problemos. Buvo išsamiai analizuojama, kas yra elektroninės patyčios, kokios jų formos, kaip jos plinta. Vyko diskusija apie atsakomybės ribas elektroninėje erdvėje ir mokinių įtaką patyčių prevencijai.

Tokiuose užsiėmimuose mūsų mokyklos mokinės dalyvavo pirmą kartą. Mokymai mergaitėms labai patiko: jos gavo daug svarbių teorinių žinių bei įgijo praktinių gebėjimų. Kiekvienai iš jų buvo įteiktas pažymėjimas. Savo žiniomis bei praktiniais patarimais mokinės pažadėjo pasidalinti su savo klasės draugais paskaitos metu.

                                                                 Socialinė darbuotoja Indrė Petruškevičienė