IŠVYKA Į J.BASANAVIČIAUS TĖVIŠKĘ

Gegužės 30 dieną Sasnavos pagrindinės mokyklos Lygumų pagrindinio ugdymo skyriaus 7 ir 8 klasės mokiniai išvyko į edukacinę ir pažintinę išvyką į J.Basanavičiaus tėviškę. Čia autentiškoje XIX a. suvalkietiškoje stuboje vyko pamoka „Vargo mokykla“. Šios netradicinės pamokos metu  buvo stengiamasi  atskleisti  XIX a. slaptosios lietuviškos mokyklos dvasią. Mokiniai buvo supažindinti su draustąja literatūra, daraktorinių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje jie mokėsi rašyti „grifelinėje“ lentelėje, buvo skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi pats Jonas Basanavičius.

 Po pamokos mokiniams buvo išduotas Daraktorinės mokyklos baigimo liudijimas. Visi kartu pasivaikščiojome po Tautos atgimimo ąžuolyną. Eskursijos metu mokiniai pagilino literatūrines, istorines, etnografines, gamtos ir pasaulio pažinimo žinias.

                                                                                                Lietuvių kalbos mokytoja D.Šulciuvienė