STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2014 M.

 

                      Norėdama įsivertinti mokinių pasiekimus taikant standartizuotus testus, mūsų mokykla 2013 m. rugsėjį pateikė paraišką dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau vadinama NEC) įgyvendinamo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ konkurse „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“ Mokyklos paraiška buvo atrinkta ir su NEC pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Bendradarbiavimo tikslas– šalies, savivaldybės bei mokyklos lygmenyse tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimo galimybes ugdymo kokybei gerinti.

„Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“ konkurso tikslas – išsiaiškinti, kaip ES projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ įgyvendinimo metu sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai (skaitymo, rašymo bei matematikos – 4 klasei; skaitymo, rašymo, matematikos ir istorijos – 8 klasei) gali būti racionaliai panaudoti mokyklos darbo gerinimui.

2014 m. balandžio – gegužės mėn. mūsų mokyklos ketvirtokai ir aštuntokai atliko lietuvių kalbos rašymo, skaitymo ir matematikos testus. Duomenys buvo persiųsti NEC-ui. Kiekvienas mokinys, rašęs testus, gavo savo asmeninių rezultatų analizę (profilius), kurie neviešinami.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014m. Mokyklos profilis (4 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014m. Mokyklos profilis (8 klasė)

Milda Bukotienė,

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui