Civilinės saugos pratybos mokykloje

Spalio  9 dieną mokykloje buvo suorganizuotos civilinės saugos pratybos aktualia tema - „Gaisras mokykloje“. Pratybų tikslas - tobulinti evakuavimosi įgūdžius, mokytis derinti ekstremalių situacijų valdymo grupės  narių veiksmus gaisro atveju, kai labai greitai reikia palikti mokyklos patalpas.

Ketvirtos pamokos metu, nuskambėjus  pavojaus signalui, visi mokiniai, pedagogai bei kiti darbuotojai pagal mokyklos evakuacijos planą greitai, saugiai ir drausmingai  paliko mokyklos patalpas ir susirinko mokyklos stadione.

 Anot evakuacijos veiksmų vertintojų ir stebėtojo - mokinių tėvelių atstovo, pratybų dalyvių veiksmai, reguojant į gaisro situaciją, buvo teisingi: vaikai,  nebėgo,  nesusidarė spūstys, visi greitai, po 5-6 minučių nuo signalo paskelbimo, jau buvo mokyklos stadione. Čia mokytojai suskaičiavo vaikus, buvo paskelbta pratybų pabaiga ir visi  grįžo į mokyklą tęsti pamokų ir darbų.

Pratybų organizatoriai aptarė pratybas, pastebėtus  nesklandumus, ieškojo sprendimų. Svarbiausia,   kad ištikus netikėtai nelaimei, visi žinotume, kaip elgtis.

 M. Bukotienė