^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

Projektinė veikla

MŪSŲ MOKYKLA
PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ 
EDUKACINIŲ PROGRAMŲ IR KŪRYBINIŲ PARTNERYSČIŲ VEIKLAI DALYVĖ

     Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įgyvendina projektą, finansuojamą iš ES lėšų, „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto  tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos padės:

  • sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidins paslaugų prieinamumą ir įvairovę;
  • sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Projekte dalyvauja 200 šalies mokyklų.

     Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime. Stengtasi įtraukti mokyklas iš visų šalies regionų, suteikti daugiau ugdymo(si) galimybių nutolusių miestelių ir kaimų mokyklų mokiniams. 

     Projekto veiklos vykdomos dviem etapais: 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. Mūsų mokykla atrinkta į antrą projekto veiklų etapą.

     Kiekvienai atrinktai mokyklai pasiūlyta dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-menininės krypties, 2 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties. Kiekvienos programos trukmė – viena valanda. Dalyvauti programoje vienu metu galės 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai). 

     Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.

I PROGRAMA
PRISIJAUKINK PASAKĄ

     Edukacinis užsiėmimas skirtas gilesnei pažinčiai su lietuvių liaudies pasakomis. Užsiėmimas susideda iš 3 etapų. Pirmasis – emociškai nuspalvintas lietuvių liaudies pasakos skaitymas. Antras etapas – diskusija, ką mokiniai suprato: užduodami klausimai, mįslės, bandoma išsiaiškini, kurie pasakos personažai blogi, kurie geri, kas būtų, jei jie susikeistų vietomis. Trečiasis etapas – kūrybinė užduotis – pasakos iliustracija, atskleidžianti, kas vaikams labiausiai patiko, įsiminė. Rezultatas – klasės pasakų knyga. Kaip alternatyva pasakų knygų kūrimui – skaitymo balsu užsiėmimas: vienijantis, priverčiantis įsiklausyti ir išgirsti. Skaitymas kartu praplečia vaikų žodyną, skatina smalsumą ir kūrybiškumą. Kuo daugiau vaikai skaito, tuo daugiau sužino.Vieta: Agluonėnų etnografinė sodyba, Agluonėnai; Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vilnius.

II PROGRAMA
SŪRUS AMATAS

     Tikslas – paskatinti mokinius neįprastai ir kūrybiškai gilintis į kultūrinį ir meninį paveldą. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinos kas buvo tie „druskininkai“, kodėl būtent Druskininkuose išsiveržė mineralinės versmės, pamatys, kaip atrodo šaltinių druska, susipažins su įvairiausiomis skulptūromis iš druskos. Praktinėje dalyje bus mokoma dirbti su druska ir pajusti kūrybos džiaugsmą. Mokiniai savo rankomis galės lieti unikalius druskos kūrinius. Labai daug druskos + daug veiksmo + fantazija + improvizacija = pačių sukurtas druskinukas!Vieta: Druskos studija, Ratnyčia, Druskininkai.

III PROGRAMA
ASTRONOMIJA IR KOSMINIAI REIŠKINIAI

     Tikslas – atskleisti mokiniams kosminio pasaulio didybę ir savarankiško domėjimosi galimybes astronomijos srityje. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su žvaigždžių įvairove, paslaptingu žvaigždėdaros procesu, saulės sistemos planetomis, egzoplanetomis, galaktikomis, kometomis, asteroidais bei kitais egzotiškais kosminiais objektais. Mokiniams demonstruojama naujausius mokslinius atradimus iliustruojanti vaizdinė medžiaga, populiariai atskleidžiamos neįtikėtinos astronomijos teorijos ir faktai, padedantys suprasti ir pajusti Kosminio pasaulio didybę ir grožį. Praktinėje dalyje mokiniai supažindinami su astronomų darbu, būdais ir priemonėmis tyrinėti kosmosą, atliekami tolimųjų dangaus objektų stebėjimai teleskopais. Pabaigoje mokiniai gauna praktinį gidą, kaip toliau savarankiškai domėtis astronomija ir kosminiais reiškiniais. Pastaba: galimas dieninis ir naktinis programos variantas (dangaus stebėjimas teleskopais įmanomas tik esant giedram dangui).Vieta: Molėtų astronomijos observatorija, Kulionių kaimas, Molėtų r.; Lietuvos Etnokosmologijos muziejus, Kulionių kaimas.

IV PROGRAMA
OPTINĖS ILIUZIJOS IR ĮDOMIEJI REIŠKINIAI

     Tikslas – supažindinti mokinius su įvairiais optiniais reiškiniais ir praktiškai juos patyrinėti. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužinos, kas yra iliuzijos, kaip jos susidaro, kas yra miražas ar pareidolija, turės progą pasijuokti iš dirbtinės perspektyvos, stebėtis judančiais paveikslėliais ir 3D anaglifais, o eksperimentuodami atras kitų stulbinančių optinių apgaulių. Mokiniams demonstruojamos optinių reiškinių pritaikymo galimybės ir pavyzdžiai, supažindinama su galimybe patiems pasigaminti juostinį fotoaparatą.Vieta: Energetikos ir technikos muziejus, Vilnius.

V PROGRAMA
MAISTAS GAMTOJE

     Programos tikslas – supažindinti su Lietuvoje natūralioje gamtoje augančiais maistiniais augalais, bioįvairove, skatinti ekologinę savimonę, elgseną, kūrybišką sprendimų priėmimą. Ši edukacinė programa vykdoma trimis skirtingos trukmės variantais, pritaikytais skirtingo amžiaus vaikams. Pradinių klasių mokiniams skirta išvyka į pažintinį taką, kur vaikai mokysis pažinti nuodingus ir valgomus grybus bei augalus, rinks laukinių augalų sėklas, kurias vėliau galės daiginti mokykloje. 5–8 klasių mokiniai žygio metu rinks laukinius maistinius augalus ir grybus, mokysis tausoti gamtą ir augalus rinkti nepadarant žalos jų sąžalynams. Pati sudėtingiausia programos dalis skirta 9–12 klasių mokiniams. Tai daugiau išlikimo programa, nes maisto laukinėje gamtoje bus ieškoma bet kuriuo metų laiku, net žiemą. Tam numatyti skirtingo maršruto žygiai, kurių metu mokiniai įgis žinių ir ieškos specifinių rūšių, apie kurių vartojimą maistui yra mažai žinoma. Pagrindinė šios programos išliekamoji vertė – įgyjami tiriamojo darbo įgūdžiai, gilesnis gamtos pažinimas ir gamtamokslinės savimonės ugdymas bei žmonių atotrūkio nuo gamtos mažinimas. Programa vykdoma taip, kad taptų tęstine veikla, kurios metu vaikai patys tyrinėja augalus, juos augina ir ieško pritaikymo kasdieniniame gyvenime. Laikas: Pirmasis programos variantas (1–4 klasės) vykdomas pavasarį arba rudenį. Antrasis variantas (5–8 klasės) vykdomas vasarą. Trečiasis variantas (9–12 klasės) vykdomas vasarą, rudenį, žiemą arba pavasarį. Vieta: Labanoro regioninis parkas; Aukštaitijos nacionalinis parkas.

VI PROGRAMA
MIKROORGANIZMAI MŪSŲ APLINKOJE

     Edukacinio užsiėmimo tikslas – ne tik supažindinti su mus supančiais mikroorganizmais, bet ir ugdyti atsakomybę, skatinti laikytis higienos ir žengti koją kojon su naujausiomis technologijomis. Siekiama, kad mokiniai bent trumpam taptų tyrėjais ir patirtų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, o įžiebta motyvacija skatintų juos toliau domėtis, ieškoti ir tirti. Užsiėmimo metu mokiniai susipažins su mikroorganzimais, jų formomis, savybėmis, panašumais ir skirtumais, gebėjimu prisitaikyti išgyventi įvairiose aplinkose, jų nauda ir žala žmogui, panaudojimu pramonėje ir biotechnologijoje. Geriau suprasti informaciją padės kūrybiškai pateikta mokomoji vaizdinė medžiaga, analizuojami mikroorganizmų paveikslai, diskusijos. Mokiniai Lietuvos Edukologijos universiteto mikrobiolgijos laborotorijoje tirs Petri lėkštelėse iš skirtingų vietų (tualeto ir lauko oro, ežero vandens, nuo piršto odos, iš burnos ertmės, duonos ir sūrio) paimtų išaugusių bakterijų ir mieliagrybių kolonijas, fiksuos, analizuos, apibendrins duomenis. Kiekvienas užsiėmimo dalyvis turės galimybę išmokti mikroskopuoti ir pamatyti, kaip atrodo bakterijos, mielės ar mikrodumblių ląstelės iš arti, analizuoti ir apibendrinti užsiėmimo rezultatus, generuoti naujas tiriamųjų darbų idėjas.Vieta: Aleksandro Stulginskio universitetas; Lietuvos edukologijos universitetas; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

     Sudalyvavusios visose šešiose programose mokyklų bendruomenės turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.

Mokyklos informacija

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.