^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

 

    Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115) ir Mokyklos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2013 m. sausio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu nr. V1-2. 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.