^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

    Mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ugdymas 3-5 m. vaikams.

    Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK – 627 (Žin., 2005, Nr. 52-1752).

    Mokykloje veikiančios grupės modelis per dieną 10,5 val.

 

     Ikimokyklinio ugdymo programa


 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „NYKŠTUKAI“ DIENOTVARKĖ

 

Laikas

Užsiėmimas

7.30 – 8.00

Labas rytas grupe! Pokalbiai, individuali veikla.

8.00 – 8.30

Ryto mankšta

8.30 – 9.00

Bendra veikla:

-ryto ratas

9.00-9.30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.30 – 10.00

Veikla grupėje:

-vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla.

10.00 – 11.00

Veikla lauke:

-vaikų žaidimai,

- gamtos reiškinių stebėjimas,

-išvykos ir kt.

11.00 – 11.50

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.

11.50 – 12.30

Pietūs.

12.30-13-00

Pasiruošimas miegui.

13.00 – 15.00

Miegas.

15.00 – 15.30

Kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla.

15.30 – 16.00

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.00 – 16.30

Veikla lauke.

16.30 – 17.00

Popietės ratas – dalijimasis dienos spūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai

17.00 – 18.00

Viso gero, grupe!

 

 

 

 

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.