^Į pradžią
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
baner

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Priešmokyklinisugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118).

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525).

 

PRIEŠMOKYKLINIO – IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

DIENOTVARKĖ 2014-2015 M.M.

 

Laikas

Veikla

7.40 – 8.45

Vaikų priėmimas, žaidimai, individuali veikla

8.45 – 9.00

Ryto ratas

9.00 – 10.00

Ugdomoji veikla

10.00 – 11.00

Pasivaikščiojimai, stebėjimai, judrieji žaidimai lauke

11.00 – 11.30

Grįžimas į grupę, pasiruošimas pietums

11.30 – 12.10

Pietūs

12.20 – 13.00

Ugdomoji veikla

13.00 – 14.00

Individuali veikla, žaidimai, pasakėlių klausymas

 

 

LYGUMŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS

PRIEŠMOKYKLINIO – IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

DIENOTVARKĖ 2014-2015 M.M.

 

Laikas

Veikla

8.00 – 9.00

Ugdytinių sutikimas.

Pasisveikinimas su tėvais ir vaikais individualiai.

Individuali vaikų veikla, žaidimai

9.00 – 10.30

Organizuota ugdomoji grupės veikla.

Ryto ratas!

Savaitės temos plėtojimas

Socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos, meninės kompetencijų ugdymas (pokalbiai, kalbos ir skaičiavimo žaidimai, tyrinėjimai, rankdarbiai, pasako, meninė veikla, sportas ir t.t.)

10.30 – 11.00

Priešpiečiai

11.00 – 11.30

Pasivaikščiojimas, žaidimai gryname ore arba žaidimų klasėje, gamtos tyrinėjimai, atradimai (pagal oro sąlygas)

11.30 – 12.00

Individuali vaikų veikla, žaidimai, pokalbiai su tėvais, išleidimas namo

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Sasnavos pagrindinė mokykla Rights Reserved.